วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 13 -

วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น

เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิตด้วยการถูกกระแสไฟฟ้าดูด ดดยกระแสไฟฟ้านี้อาจจะอยู่ในน้ำที่ถูกท่วมขังก็เป็นได้ ฉะนั้นวันนี้เรามีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาให้เพื่อนๆดูกันคะ


ทันทีที่เราพบคนที่ถูกไฟฟ้าดูดอันดับแรก แยกออกจากวงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยตัดการทำงานของกระแสไฟดึงเต้าเสียบออก,ใช้ไม้แห้ง เชือก แยกตัวผู้ถูกไฟฟ้าดดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าวิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 14 -วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 15 -

จากนั้นเขย่าตัวผู้ป่วยดูว่ายังมีหมดสติอยู่หรือไม่ และจับตัวให้นอนหงายราบบนพื้นแข็ง วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 16 -

ตรวจดูว่าผู้ป่วยยังหายใจอยู่หรือไม่และหากไม่หายใจ ถ้าหากหยุดหายใจต้องเป่าปาก ให้ใช้มือกดหน้าผากผู้ป่วยให้แหงนขึ้นและใช้มืออีกข้างหนึ่งดันคางผู้ป่วยขึ้นวิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 17 -

ให้เอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือบีบจมูกผู้ป่วยให้แน่น แล้วเป่าลม หายใจเข้าปอดผู้ป่วยเต็มที่ 2 ครั้ง แล้วปล่อยให้ลมออกวิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 18 -

ถ้าหัวใจหยุดเต้น ต้องนวดหัวใจ ตรวจการเต้นของหัวใจผู้ป่วย โดยการคลำชีพจรที่คอหรือที่ข้อมือของผู้ป่วยประมาณ 5 วินาที วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 19 -วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 20 -

ใช้ 2 นิ้ววางเหนือตำแหน่งลิ้นปี่ วางส้นมือถัดจากตำแหน่งนิ้วทั้งสอง ประสานมือซ้อนกัน แล้วโน้มตัวเข้าหาผู้ป่วย เหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรง
แล้วกดให้ตรงตำแหน่ง อัตราการนวดหัวใจ 30 ครั้ง ต่อ การเป่าปาก 2 ครั้งวิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 21 -วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 22 -

หากผู้ป่วยไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น ให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับการนวดหัวใจ 30 ครั้ง เท่ากับ 1 ชุด เป่าปากสลับกับการนวดหัวใจครบ 4 ชุด ให้ประเมินอาการของผู้ป่วย 1 ครั้ง โดยการจับชีพจรวิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 23 -วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 24 -


*** การปฐมพยาบาลต้องทำทันทีที่ช่วยผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกมาและควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จะต้องทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนดังกล่าวตลอดเวลาจนกระทั่งถึงมือแพทย์ ***

สาเหตุที่จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่น้ำท่วมสูง
กรณีน้ำท่วมสูง อาจทำให้ระบบจำหน่ายของ กฟภ.ได้รับความเสียหายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้า 24 ชั่วโมง :
– พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) แจ้งสายด่วน กฟภ. โทร.1129
– พื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 3 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ แจ้ง กฟน. โทร.1130

credit : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=16944