We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 25 Feb 2017

4,002
Views
29 Nov 2011

Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวง

เนื่องจากอาทิตย์ก่อนเรามีการพูดถึง Bam Bike ไปแล้ว และวันนี้เราจะพูดถึง Bike lane ที่อยู่ของจักรยานที่ถูกต้องบนท้องถนนแต่ จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรกับการที่จะมีทางจักรยานที่ปลอดภัยใช้จริงๆในชีวิตประจำวันบนช่องทางเดียวในถนนที่ไร้มลพิษ

คนเมืองหลายคนเริ่มมีการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประวันแล้ว และยังมีอีกหลายคนที่ยังลังเลที่หันมาใช้ด้วยปัจจัย เช่น ทางจักรยาน Bike lane ไม่ปลอดภัย,เมื่อคิดจะจอดจักรยานก็กลัวว่าจะหายถูกขโมย,อากาศที่มีมลพิษของเมืองหลวง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข้ อย่างน้อยเพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มลพิษและการจราจรที่ติดขัด

ปัจจุบันมีทางจักรยานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งสิ้น 31 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร จากถนนในกรุงเทพฯ มีความยาวรวมกันราว 8,000 กิโลเมตร พื้นผิวถนนคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (1,568 ตารางกิโลเมตร)

ทางจักรยาน Bike lane ในกทม.นั้นมักถูกใช้ไปในทางที่ผิด อย่างการจอดรถกีดขวางทางจักรยาน การนำทางจักรยานมาวางแผงหาบเร่ รวมถึงการออกแบบทางจักรยานที่ไม่เหมาะสม อย่างทางจักรยานยกระดับบริเวณโรงงานยาสูบ – สวนลุมพินี ที่มีความลาดชันก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่จักรยานได้ถ้าคนเมืองจะเริ่มใช้จักรยานเพื่อลดมลพิษ ช่วยลดปัญหาการจราจติดขัด ทางจักรยานที่ถูกต้องและปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการตัดสินใจ ขับขี่จักรยานของชาวกรุงเทพฯ
Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-