เนื่องจากอาทิตย์ก่อนเรามีการพูดถึง Bam Bike ไปแล้ว และวันนี้เราจะพูดถึง Bike lane ที่อยู่ของจักรยานที่ถูกต้องบนท้องถนนแต่ จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรกับการที่จะมีทางจักรยานที่ปลอดภัยใช้จริงๆในชีวิตประจำวันบนช่องทางเดียวในถนนที่ไร้มลพิษ

คนเมืองหลายคนเริ่มมีการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประวันแล้ว และยังมีอีกหลายคนที่ยังลังเลที่หันมาใช้ด้วยปัจจัย เช่น ทางจักรยาน Bike lane ไม่ปลอดภัย,เมื่อคิดจะจอดจักรยานก็กลัวว่าจะหายถูกขโมย,อากาศที่มีมลพิษของเมืองหลวง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข้ อย่างน้อยเพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มลพิษและการจราจรที่ติดขัดbike lane poll Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวง8506 Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวง

ปัจจุบันมีทางจักรยานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งสิ้น 31 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร จากถนนในกรุงเทพฯ มีความยาวรวมกันราว 8,000 กิโลเมตร พื้นผิวถนนคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (1,568 ตารางกิโลเมตร)

bkk bike lane 2 Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวงทางจักรยาน Bike lane ในกทม.นั้นมักถูกใช้ไปในทางที่ผิด อย่างการจอดรถกีดขวางทางจักรยาน การนำทางจักรยานมาวางแผงหาบเร่ รวมถึงการออกแบบทางจักรยานที่ไม่เหมาะสม อย่างทางจักรยานยกระดับบริเวณโรงงานยาสูบ – สวนลุมพินี ที่มีความลาดชันก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่จักรยานได้300x255 images stories 630 Activity Event News Life in the bike lane 6 Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวงbkk bike lane 1 Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวง300x321 images stories 630 Activity Event News Life in the bike lane 4 Bike lane ชีวิตของทางจักรยานในเมืองหลวงถ้าคนเมืองจะเริ่มใช้จักรยานเพื่อลดมลพิษ ช่วยลดปัญหาการจราจติดขัด ทางจักรยานที่ถูกต้องและปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการตัดสินใจ ขับขี่จักรยานของชาวกรุงเทพฯ
No more articles