สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอยบนถนนสีลม พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดแสดงเปลือกหอยสวยงามหาชมได้ยากหนึ่งในไม่ กี่แห่งในโลก  มีการจัดแสดงเปลือกหอยจากทั่วโลก ที่ผ่านการสะสม และศึกษาส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายสิบปี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเปลือกหอยในหลากหลายแง่มุม เพื่อเยาวชนไทยและกลุ่มผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นสีสันการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ กรุงเทพฯ ตื่นตากับความหลากหลายของเปลือกหอย เรียนรู้ถึงธรรมชาติอันแสนมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการและการปรับตัวอันยอดเยี่ยมต่อเนื่องนับล้านปีสู่ความสวยงามที่ศิลปินไหนๆ มิอาจสร้างสรรค์ได้ 20120312170557a1By 488x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม
1275228 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ  มีส่วนจัดแสดง 3 ชั้น รวบรวมเปลือกหอยมากกว่า 600 ชนิด แบ่งกลุ่มที่น่าสนใจแยกตามชั้นต่างๆ ทำให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสถึงความสวยงาม และความหลากหลายของเปลือกหอย ที่จัดแสดงได้อย่างเต็มอิ่ม20120312170557YysZ 493x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม 1275225 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 สืบเนื่องจากคุณจอม ปัทมคันธิน แฟนพันธุ์แท้เปลือกหอย 2 สมัยจากรายการ แฟนพันธุ์แท้ ผู้ที่หลงใหลความมหัศจรรย์ของเปลือกหอย จากคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จากหนังสือ หรือในห้องเรียน  สิ่งนั้นเองทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษารวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ถึงวิถีการดำรงชีวิตความเป็นมาต่างๆ ของชีวิตที่ส้อนเร้นใต้ท้องทะเล จากสมัยดึกดำบรรพ์ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่บันทึกเรื่องราวบนความงดงามภายนอกของเปลือกหอย  และเมื่อใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ทำให้ได้ทราบถึงแก่นภายในเปลือกหอย 1275237 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม 20120312170558rLJX 492x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม โดยนำมาจัดแสดงเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวความคิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่หลงใหล สะสมและคิดในสิ่งเดียวกัน คือ เปลือกหอยไม่ใช่แค่เปลือกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ หากแต่เป็น “อัญมณีแห่งท้องทะเล” 1276172 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม 1275230 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม ด้วยความที่หอยสามารถปรับตัววิวัฒน์เข้ากับกระแสแห่งโลก หอยจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ชี้วัด  ความสะอาดและสมบูรณ์ของถิ่นที่อาศัยได้ น้ำเน่า ดินปนเปื้อนสารเคมี การวิวัฒนาการของผู้ล่าชนิดอื่นๆ จึงทำให้หอยหลายชนิดสูญพันธ์ไป การศึกษาและจัดเก็บเปลือกหอยอย่างเป็นระบบนั้น ถือเป็นการเรียนรู้   เรื่องหอยพ่วงไปกับการเรียนรู้โลกในสาขาอื่นๆ อีกด้วย เป็นทั้งความมหัศจรรย์ด้านวิชาการที่รอการศึกษาค้นคว้า และความวิจิตรงดงามของเปลือกหอยผ่านวิวัฒนาการที่สืบเนื่องมานับล้านปี  สนใจเพิ่มเติม http://www.bkkseashellmuseum.co.th/a  ขอบคุณรูปจากhttp://www.thetrippacker.com/en/destination/place/attraction/bangkok-seashell-museum ที่อยู่ 1043,1043/1 ซ. สีลม23 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย โทร.022340291,0863883121thetrippacker bkk bangkok seashell museum n 037 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม thetrippacker bkk bangkok seashell museum n 036 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม thetrippacker bkk bangkok seashell museum n 003 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม thetrippacker bkk bangkok seashell museum n 035 524x350 Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม

No more articles