Alice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 13 - children

Alice edutainment park อุทยานการเรียนรู้

รีวิววันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศเกาหลี พาเพื่อนๆ Iurban ไปดูกันว่าทำไมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของเขานั้นเกิดจากอะไร ศึกษานอกโรงเรียนของเด็กๆเป็นสิ่งจำเป็นมั๊ย??


“Alice park” ที่สวนแห่งนี้ได้ให้นิยามตัวเองว่าเป็น edutainment park คือสวนสาธารณะ,อุทยานที่มีความบันเทิงและแฝงไปด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นรอบด้าน ก่อนที่เราจะเข้าไปต้องเสียค่าเข้าเสียก่อน ผู้ใหญ่ 5,000 วอน เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอุทยาน 23,000 วอน

Alice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 14 - childrenภายในนี้ถูกแบ่งเป็น 8 โซนหลักๆและมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนแบบไม่ซ้ำกันไปตามฤดูกาล  1 ปีจะมี 4 ฤดู Spring program เดือน3-เดือน5 ,Summer program เดือน6-เดือน8 ,Autumn program เดือน9-เดือน11 และ Winter program เดือน12-เดือน2 บาง program จะถูกพูดคุยสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เป็นลักษณะของ English camp

Alice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 15 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 16 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 17 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 18 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 19 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 20 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 21 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 22 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 23 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 24 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 25 - childrenAlice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 26 - childrenอยากให้บ้านเรามีอุทยานการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้บ้างจัง เพื่อเด็กๆจะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับคุณภาพ

credit : www.alicepark.co.kr