‘เอสซีจี’ เปิดกลยุทธ์ปี 65 ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมมอบ ‘สิ่งที่ดีกว่า’ ให้ทุกคน ลุยจัด ‘SCG Livin’novation 2022’ ไฮบริดอีเวนต์ รวมนวัตกรรมการอยู่อาศัยและก่อสร้างแห่งอนาคต 13 - SCG (เอสซีจี)

‘เอสซีจี’ เปิดกลยุทธ์ปี 65 ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมมอบ ‘สิ่งที่ดีกว่า’ ให้ทุกคน ลุยจัด ‘SCG Livin’novation 2022’ ไฮบริดอีเวนต์ รวมนวัตกรรมการอยู่อาศัยและก่อสร้างแห่งอนาคต

เอสซีจี กางแผนปี 2565 เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเผย 3 กลยุทธ์ Green Construction, Living Smart at Home และ Change of Retail Experience เดินหน้าประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำเสนอนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า และเทรนด์การอยู่อาศัย-ก่อสร้าง พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ให้ลูกค้าด้วยการเชื่อมโยงทุกช่องทางการเลือกซื้อสินค้าและบริการทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งประกาศจัดงาน ‘SCG Livin’novation 2022’ (เอสซีจี ลีฟวิ่งโนเวชั่น 2022) ครั้งแรกกับไฮบริดอีเวนต์ที่รวมนวัตกรรมการอยู่อาศัยและก่อสร้างแห่งอนาคต เพื่อสะท้อนแนวคิด ‘Better Future Living – นวัตกรรมการอยู่อาศัยเพื่อทุกวันที่ดีกว่า’ สำหรับทุกคน ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

‘เอสซีจี’ เปิดกลยุทธ์ปี 65 ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมมอบ ‘สิ่งที่ดีกว่า’ ให้ทุกคน ลุยจัด ‘SCG Livin’novation 2022’ ไฮบริดอีเวนต์ รวมนวัตกรรมการอยู่อาศัยและก่อสร้างแห่งอนาคต 14 - SCG (เอสซีจี)

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทเอสซีจี วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจระยะยาว ด้วยแนวทาง ESG 4 Plus (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ) โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พัฒนาสินค้าคาร์บอนต่ำ ซึ่งธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือเป็นธุรกิจเรือธงในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คน”  

‘เอสซีจี’ เปิดกลยุทธ์ปี 65 ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมมอบ ‘สิ่งที่ดีกว่า’ ให้ทุกคน ลุยจัด ‘SCG Livin’novation 2022’ ไฮบริดอีเวนต์ รวมนวัตกรรมการอยู่อาศัยและก่อสร้างแห่งอนาคต 15 - SCG (เอสซีจี)

ในปี 2565 เอสซีจีจึงใช้แนวทางดังกล่าวมาเป็นกลไกขับเคลื่อน 3 ธุรกิจหลักภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ Cement and Green Solution Business, Housing Products and Solution Business และ SCG Home Business โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับแนวทาง ESG 4 Plus ผ่าน 3 กลยุทธ์ ดังนี้  

 • Green Construction จากปัญหาการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ งบประมาณบานปลาย ระยะเวลาก่อสร้างที่ยืดเยื้อและแรงงานขาดแคลน CPAC ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ได้แก่ “CPAC BIM” เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยสร้างความแม่นยำใน
  การออกแบบ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Platform ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพเดียวกัน “CPAC Drone Solution” การสำรวจพื้นที่หน้างานให้การก่อสร้างแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งมีโซลูชั่นอื่นๆ พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ “CPAC 3D Printing Solution” เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปแบบ 3 มิติ ที่สร้างสรรค์การออกแบบได้หลากหลาย รวดเร็ว และ “CPAC Low Rise Building Solution” โซลูชั่นงานก่อสร้างบ้าน หรืออาคาร ด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ช่วยลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างที่หน้างานได้อย่างน้อย 80% ทั้งนี้ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการสามารถเข้าปรึกษาและร่วมพัฒนาโซลูชั่นการก่อสร้างได้ที่ CPAC Solution Center หรือ CSC ทั้ง 23 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีการก่อสร้าง แบบ Open Innovation ช่วยยกระดับการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ
 • Living Smart at Home พัฒนาและนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบความต้องการของลูกค้าและสังคม สามารถแก้ปัญหา และยกระดับการอยู่อาศัยที่ดีกว่าทั้งในวันนี้ และวันข้างหน้า อาทิ ผลิตภัณฑ์และเซอร์วิสโซลูชั่นที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ SCG Active AIR Quality ระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน กรองฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัส แบคทีเรียได้ 99% รวมทั้งนำ Digital Technology และ Application ต่างๆ เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน ได้แก่ SCG Smart Living Application รองรับการควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบายในแพลตฟอร์มเดียว ทั้ง SCG Solar Roof Solutions, SCG Active AIRflow System และ SCG Active AIR Quality ทั้งนี้ ในปีนี้เตรียมจะเปิดตัวนวัตกรรมการอยู่อาศัยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
 • Change of Retail Experience SCG HOME ก้าวไปอีกขั้นกับการเป็นผู้ช่วยเรื่องที่อยู่อาศัย หรือ Lifetime Home Partner มุ่งทำให้ผู้คนมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น เติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยผ่านช่องทางค้าปลีกที่เชื่อมโยงทั้งหน้าร้านและออนไลน์ พร้อมสร้างความแตกต่างและตอบความต้องการลูกค้า ด้วย Service & Solution ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องที่อยู่อาศัย เริ่มคิดและทำที่อยู่อาศัย ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม จนถึงเข้าอยู่ รวมไปถึงบริการดูแลรักษาบ้าน เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การซื้อขาย อาทิ Smart Display ให้เจ้าของบ้านได้เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองผ่าน QR Scan เพื่อดูสินค้า ข้อมูลทางเทคนิค และยังเห็นราคาและสต็อคสินค้าตามเวลาจริง และ Virtual Store ที่ให้ลูกค้าท่องร้านบนโลกเสมือนแบบ 360 องศา ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น และเพื่อให้การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด SCG HOME ได้ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการทำงานของกลุ่มร้านค้า ช่าง และผู้รับเหมา อาทิ แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ “รักเหมา” แพลตฟอร์มสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ “Prompt Plus” (พร้อมพลัส) และแพลตฟอร์มซื้อขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ “Promptdee” (พร้อมดี) เป็นต้น
‘เอสซีจี’ เปิดกลยุทธ์ปี 65 ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมมอบ ‘สิ่งที่ดีกว่า’ ให้ทุกคน ลุยจัด ‘SCG Livin’novation 2022’ ไฮบริดอีเวนต์ รวมนวัตกรรมการอยู่อาศัยและก่อสร้างแห่งอนาคต 16 - SCG (เอสซีจี)

ล่าสุด เอสซีจีเดินหน้าจัดงาน ‘SCG Livin’novation 2022’ (เอสซีจี ลีฟวิ่งโนเวชั่น 2022) ครั้งแรกกับงานแสดงนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและการก่อสร้างแห่งอนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Better Future Living – นวัตกรรมการอยู่อาศัยเพื่อทุกวันที่ดีกว่า’ โดยนำนวัตกรรมสินค้าและโซลูชั่นมากมาย มาจัดแสดงในมุมมองภาพแห่งอนาคตของที่อยู่อาศัย และการใช้ชีวิตประจำวันในเมืองที่ดียิ่งขึ้น สามารถไปสัมผัสประสบการณ์แบบออนกราวด์ได้ที่ SCG HOME Experience สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา (CDC) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5-10 เมษายนนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ซึ่งมีโซนนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Smart Innovation Frontier นวัตกรรมการอยู่อาศัยแห่งอนาคต และ Smart Solar Forest สวนแห่งพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์  พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ Metaverse ครั้งแรกของ SCG ได้ที่ SCGlivingverse.com

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า