OKMD ขอเชิญร่วมประกวดคลิป “สุนัข” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท!! 13 -

OKMD ขอเชิญร่วมประกวดคลิป “สุนัข” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท!!

ใครเป็นทาสน้องหมายกมือขึ้น!! มาร่วมแลกเปลี่ยนความน่ารักของเหล่าน้องหมา แปลงเป็นสตอรี่ดีๆ ที่ดูแล้ว Happy ในสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเลี้ยงน้องหมาให้สุขภาพดีมีความสุข / Dog story / เรื่องลับๆ ของเจ้าน้องหมาจอมซน ฯลฯ อย่าเก็บไว้ดูคนเดียว มาร่วมกันแสดงศักดาทาสน้องหมาด้วยกันที่นี่


ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านคลิปวิดีโอน้องหมาด้วยกัน ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ๆ อยากสร้างสรรค์แบบไหน แปลงให้เป็นคลิปสั้นๆ ยาว 3 – 7 นาที

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มิถุนายน 2564

ทาง google form : https://forms.gle/j6oDPpmaxU128Amo6

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
 2. เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (30 คะแนน)
 3. ความคิดสร้างสรรค์ (40 คะแนน)

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผลงานการประกวดคลิปความยาว 3 – 7 นาที
 2. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280×720) เป็นไฟล์ประเภท.mp4
 3. คลิปผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 4. กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 5. กรณีตรวจพบผลงานที่ติดลิขสิทธิ์ ทาง okmd ขอสงวนสิทธิ์โดยการตัดคลิปของท่านออกจากการประกวดทุกประเภท
 6. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 7. คลิปที่จะได้รางวัล ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน จากคะแนนรวม 500 คะแนน ที่ได้จากคณะกรรมการ 5 ท่าน ท่านละ 100 คะแน
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : แนะนำผู้เข้าประกวด สามารถใช้เพลงประกอบจาก YouTube Library (คลังเพลงและเสียง) ซึ่งถูกลิขสิทธิ์ได้

#okmd #okmdia #ของดีบ้านฉัน2021 #สุนัข