ธุรกิจพลาสติกไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค COVID-19 13 -

ธุรกิจพลาสติกไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค COVID-19

สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ (สลต.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าพลาสติก ผู้ประกอบการสินค้าที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลัก และผู้สนใจดําเนินธุรกิจสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Startups) เข้าร่วมงานสัมมนา “แนวโน้มตลาดและการออกแบบสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จำนวน 50 ที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท พีทีที       โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาทิ  “2020 กับการเปลี่ยนแปลงหลังโควิด-19 และแนวโน้มผลิตภัณฑ์พลาสติก” โดย นายธนเดช งามธนวิทย์ นักวิเคราะห์, “การออกแบบสินค้าด้วยพลาสติกที่เป็นมิตรต้อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา” โดย นายสุวิชชา ทานะรมณ์ นักวิเคราะห์อาวุโส  และการบรรยาย “เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.ศีลพงศ์ ใบเงิน ผู้จัดการส่วนหน่วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร “ผู้ประกอบการสินค้าพลาสติกพบผู้ผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5-9 ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้ โครงการ BEYOND PLASTIC เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก (Local to Global Linkage) โดยดําเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ การให้คําแนะนําในการออกแบบสินค้าด้วยพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ พลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มสินค้าพลาสติกในตลาดโลกและความต้องการของตลาดต่างประเทศ การให้คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อการพัฒนาสินค้าพลาสติก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Circular Economy นักออกแบบแนวรักษ์โลก นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้าพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าพลาสติก ที่จะมาร่วมให้แนวทางขับเคลื่อนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โทร. 0 2513 8545 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2DYZYWX 

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า