เงินติดล้อ เป็นสื่อกลางจัดหางาน ช่วยลูกค้าและชุมชน สู้โควิด-19 13 -

เงินติดล้อ เป็นสื่อกลางจัดหางาน ช่วยลูกค้าและชุมชน สู้โควิด-19

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมด้วยกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนร่วมสนับสนุน โครงการสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยเป็นสื่อกลางในการจัดหางานให้กับลูกค้า ครอบครัวลูกค้า และผู้คนในชุมชน ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำ อาทิ สยามแม็คโคร และ ร้านอาหารบอนชอน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศแล้วกว่า 3,000 ราย เงินติดล้อขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าและผู้คนฟันฝ่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน เยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.ngerntidlor.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880