6 กฏเหล็ก 30 มาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 13 -

6 กฏเหล็ก 30 มาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM เตรียมความพร้อมทุกมิติ หลังรัฐบาลเตรียมคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ พร้อมขานรับนโยบาย ศบค. กับมาตรการความปลอดภัยขั้นสุด ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาด COVID-19 สั่งเข้ม 30 มาตรการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า


ตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคาร

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าก่อนเข้าภายในเข้าอาคาร หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้า และขอความร่วมมือลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่เมื่ออุณหภูมิปกติ
 2. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าสู่อาคาร
 3. ลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ

ระบบควบคุมกำกับ ติดตาม

 1. ลูกค้าลงทะเบียนในสมุดบันทึก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ และเพิ่มบริการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการ
 2. กรณีตรวจพบภายหลังว่ามีกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดเชื้อเข้ามาในร้านจากรายงานของภาครัฐ บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือตามมาตรการของรัฐ เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตรวจหาเชื้อโควิด

ลดความแออัด

 1. จุดยืนรอคิว เช่น จุดรับชำระเงิน จุดสั่งอาหาร และเครื่องดื่ม ทำสัญลักษณ์ที่พื้น  จัดระยะห่าง 1.5 เมตร 
  1. จุดนั่งรอรับบริการ เช่น แผนก Designer ออกแบบ, ร้านคาเฟ่ จัดโต๊ะและเก้าอี้ ให้เว้นระยะห่างจากกัน 1.5 เมตร
  1. บริเวณบันไดเลื่อน ในการขึ้น-ลง ให้ยืนเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 ขั้น
  1. ลิฟท์ ทำสัญลักษณ์การยืนที่พื้นภายในลิฟท์ และระยะการยืนรอคิวเข้าลิฟท์ โดยมีระยะห่างระหว่างกัน
  1. นโยบาย Social Distancing จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 1 คน ต่อพื้นที่ขาย 20 ตร.ม.
  1. จัดทำระบบคิว ในการให้คำปรึกษาและออกแบบ โดยให้นัดหมายล่วงหน้า

สะอาดปราศจากจากเชื้อโรค

 1. จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า-ออก, จุดให้บริการลูกค้า, จุดรับชำระเงิน,  จุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
  1. ทำความสะอาดทุกพื้นที่ขายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์  70% ขึ้นไป
  1. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง เช่น ลูกบิดประตู, ที่จับราวบันได, ปุ่มกดลิฟท์,ห้องน้ำ, รถเข็นสินค้า, แคชเชียร์, จุดบริการลูกค้า  และเน้นบริเวณพื้นที่ห้องตัวอย่างสำหรับเด็ก, ร้านอาหาร และจุดบริการน้ำดื่ม
  1. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกคืนหลังปิดให้บริการ
  1. จัดให้มีสบู่ล้างมือบริเวณห้องน้ำ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  1. บริการถุงใส่เงินทอนให้ลูกค้า
  1. บริการตัวช่วยในการกดปุ่มในลิฟท์  แทนการใช้นิ้วสัมผัส 
  1. ส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-Payment ในการชำระเงินโดยไม่ต้องสัมผัสธนบัตร หรือการ์ด
  1. บริการเช็คหมายเลขสมาชิก Joy Card ผ่านเบอร์โทรศัพท์ และการแลกคะแนนด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนแทนการใช้บัตรสมาชิก
  1. จัดให้มีระบบหมุนเวียนอากาศตามมาตรฐาน โดยเติมอากาศเข้าภายในอาคารเพื่อหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ให้บริการตลอดเวลา
  1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องมาตรการเพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการในร้านทุก 15 นาที
  1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช้อมูลมาตรการเพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการในร้านตามจุดต่างๆ
  1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคโควิด19

ให้ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

 1. จัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป บริเวณจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดชำระเงิน (ในบางสาขาตามความเหมาะสมของพื้นที่)

มั่นใจในพนักงาน

 1. พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่สาขาก่อนเข้าอาคารทุกวัน
 2. พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 3. พนักงานแคชเชียร์, จุดบริการลูกค้า, บริการออกแบบ และ ผู้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้า สวมใส่ Face shieldตลอดเวลา   
 4. พนักงานแคชเชียร์ สวมถุงมือยาง และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสเหรียญ และธนบัตร
 5. มีระบบการแจ้งและติดตามการเดินทางของพนักงานเมื่อพนักงานเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปต่างประเทศด้วยรถสาธารณะ หรือเครื่องบิน
6 กฏเหล็ก 30 มาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 18 -
6 กฏเหล็ก 30 มาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 19 -