เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อ Pingu’s English 13 -

เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อ Pingu’s English

Pingu’s English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรมาตรฐานสากล CEFR ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 2-9 ปี ช่วยให้ผู้ปกครองได้ฝึกภาษาอังกฤษให้กับลูกได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยสื่อหลากหลายชนิด เช่น ดีวีดี เพลง นิทาน หนังสือแบบฝึกหัด การ์ดคำศัพท์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งอัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้าน


เลือกดูชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://www.facebook.com/pingusenglish.thailand/shop

ตัวอย่างคู่มือ Parent’s Guide ระดับ TOTS shorturl.at/bfguF

ตัวอย่างคู่มือ Parent’s Guide ระดับ 1-4 shorturl.at/dJL15

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล https://forms.gle/AVsbzDpfNvRaC3Gi8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0828500085 และ Line: @pingusenglish