สนพ. สรุปมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามมติ ครม. 13 -

สนพ. สรุปมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามมติ ครม.

ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้รับทราบมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้า แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563


สนพ. ขอสรุปมาตรการความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามมติ ครม. ดังกล่าว “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PEA 1129 และ MEA 1130

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน
#เราจะไม่หยุดพัฒนาและสร้างสรรค์นโยบายเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
#CreateTheFutureEnergy
#กระทรวงพลังงาน
#ค่าไฟฟ้า
#โควิด19
#COVID19