ส.ส.ท. เปิดบริการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ Online Consulting ฟรี! 13 -

ส.ส.ท. เปิดบริการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ Online Consulting ฟรี!

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ผ่านระบบ Online  เพื่อให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ  และก่อเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการที่ขอรับการปรึกษาสูงสุด  ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การให้คำปรึกษาสถานประกอบการ จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้


– ระบบการจัดการ TPM, TQM, Lean
– การพัฒนาบุคลากรในแนวทางญี่ปุ่น  Monodzukuri
– การบริหารจัดการพื้นที่ผลิต โดย  QCC,  Kaizen, 5ส
– การจัดทำมาตรฐานสากล (International Standards)

ทั้งที่สถานประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือประชาชนทั่วไป  สามารถนัดหมายขอรับบริการได้แล้ว ที่ http://www.tpif.or.th/consult/page.php?p=onlineconsulting

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์บริการให้คำปรึกษา  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทรศัพท์  02-717-3000-29 ต่อ 628,629   อีเมล : [email protected]