ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 13 -

ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

เปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

STEAM EDUCATION คือ การเรียนรู้ศิลปะร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการ

ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้จากนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

กำหนดการอบรม
เปิดรับสมัครคุณครูเข้าอบรมรอบละ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 2 รอบ
***ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน

เนื้อหาการอบรม
1. สร้างความเข้าใจถึงแนวความคิดเรื่อง STEAM EDUCATION และการมีส่วนร่วมจากครูและโรงเรียน
2. ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในหอศิลปกรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
3. พัฒนาแนวทางและทดลองการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ในหอศิลปกรุงเทพฯ เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEAM EDUCATION เป็นฐาน 
ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมขยายผลจริงในโรงเรียนที่ท่านสังกัดอยู่

สิ่งที่จะได้รับ
1. ประสบการณ์การสร้างสื่อการเรียนรู้และทดลองออกแบบกระบวนการโดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
2. แนวทางพัฒนาผลงานการวิจัยจากการออกแบบการสอนโดยใช้ STEAM EDUCATION เป็นฐาน
3. โอกาสนำเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาใช้จัดกิจกรรม โดยทำงานร่วมกับทีมงานหอศิลปกรุงเทพฯ
4. งบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งสอนในช่วงชั้นเดียวกัน โดยจะต้องเป็นผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 คน และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คน
2. ครูจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน
3. ครูสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปใช้ได้จริงที่โรงเรียนของตนเองได้
4. ครูยินดีส่งรายงานความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามที่โครงการกำหนด
5. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้ในการทำกิจกรรม

วิธีการสมัคร
สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครโดย คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Email : [email protected]
2. กรอกและส่งใบสมัครผ่าน Google Form โดย คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.
คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะได้รับอีเมลตอบรับ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์
ซึ่งดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: [email protected]

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า