3M คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน 13 -

3M คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน

บริษัท 3เอ็ม ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก ได้รับการยกย่องจากสถาบัน เอธิสเฟียร์ (Ethisphere Institute) องค์กรผู้กำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมของภาคธุรกิจ ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และยังเป็น 1 ใน 8 บริษัทในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว


นายไมเคิล ดูแรน รองประธานบริษัท 3เอ็ม และหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล เปิดเผยว่า “3เอ็ม ได้สร้างรากฐานของความไว้วางใจและความซื่อสัตย์มั่นคงในทุกสิ่งที่เราทำมานานกว่าศตวรรษ ฉะนั้นความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากความพยายามร่วมกันของทุกคนใน ‘บริษัท’ นั่นคือพนักงาน 96,000 คนทั่วโลก ที่มีความคิดเห็นตรงกันในการดำเนินงานตามความถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความยึดมั่นในจริยธรรมและค่านิยมขององค์กรนี่เอง ที่ทำให้บริษัท 3เอ็มกลายเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม”

ด้วยการดำเนินงานที่ยึดมั่นในความซื่อตรงและโปร่งใส ส่งผลให้บริษัท 3เอ็มได้รับความไว้วางใจ และผ่านมาตรฐาน ดัชนีชี้วัดขั้นสูงของสถาบัน Ethisphere ในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมจากข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนหลักจรรยาบรรณที่เข้มแข็งของ 3เอ็ม ซึ่งเป็นค่านิยมสำคัญนับเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชื่อเสียงในกลุ่มผู้บริโภคและในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อีกทั้ง ผู้นำของ 3เอ็มยังมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดคล้องไปกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเป็นตัวอย่างในการทำงานให้พนักงานปฏิบัติตามอีกด้วย

3เอ็ม เป็นหนึ่งใน 132 บริษัททั่วโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปี 2563 โดยประเมินจากหลักเกณฑ์พื้นฐานของกรอบความคิดด้านจริยธรรม หรือ Ethics Quotient® (EQ) ของสถาบัน เอธิสเฟียร์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ด้านขององค์กร คือ หลักจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามข้อกำหนด, กฎระเบียบทางวัฒนธรรม, ความเป็นพลเมืองขององค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม, ระบบการบริหารกำกับดูแล และชื่อเสียง ความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับทุกบริษัทที่เข้าร่วมกระบวนการ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ 3M ได้ที่เว็บไซต์ https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/

รายชื่อองค์กรที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยธรรมสูงสุด ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees