บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าให้บุคลากรประจำรัฐสภา 13 -

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าให้บุคลากรประจำรัฐสภา

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ตึกแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับมอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 3,000 แพ็ค (6,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท) จากนายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่บุคลากรประจำรัฐสภาไว้ใช้ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19