E-book รวมศัพท์การตลาดออนไลน์ จาก DIGITORY อ่านง่าย ไม่มีวันหมดอายุ! 13 -

E-book รวมศัพท์การตลาดออนไลน์ จาก DIGITORY อ่านง่าย ไม่มีวันหมดอายุ!

ถ้าคุณอยากเป็นนักการตลาดที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศัทพ์การตลาด เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ซึ่ง DIGITORY ได้รวบรวมคำศัพท์ด้านการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ กว่า 180 คำ มาไว้ใน E-book เล่มนี้  โดยจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ตามแพลตฟอร์มหรือการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีคำอธิบายชัดเจน ราคาเพียง 149 บาทเท่านั้น ตัวอย่าง คำศัพท์การตลาดออนไลน์

Cost per View หมายถึง การคิดค่าโฆษณาต่อการชมวิดีโอ 1 ครั้ง ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook โดยจะคิดเงินเมื่อผู้ใช้ดูวิดีโอจนครบเวลาที่ แพลตฟอร์มเหล่านั้นกำหนด เช่น Youtube จะกำหนดที่ 30 วินาทีถึงคิดเงิน เป็นต้น

Backlink คือ ลิงคก์ภายนอกจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์เรา ในทาง Search Engine การทำ Backlink ถือว่ามีผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บให้สูงยิ่งขึ้น เพราะการมี Backlink เป็นสิ่งที่บอก Google ให้รู้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์เราได้รับการยอมรับ มีการอ้างอิงถึง บอกต่อ ทำให้เพิ่มโอกาสที่จะติดอันดับแรก ๆ ในหน้าค้นหา

Broadcast (บรอดแคสต์) คือ ฟังก์ชั่นบน LINE OA สำหรับส่งข้อมูลไปหาลูกค้าที่เป็นเพื่อนกับ LINE OA ของเราได้พร้อมกันทั้งหมดแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อคลิกเลย
https://digitorystyle.com/product/e-book-digivocab-online-marketing-vocabulary/