ไทยสมายล์ห่วงใยผู้โดยสาร ใช้ระบบกรองอากาศ HEPA Filterที่มีประสิทธิภาพบนทุกเที่ยวบิน 13 -

ไทยสมายล์ห่วงใยผู้โดยสาร ใช้ระบบกรองอากาศ HEPA Filterที่มีประสิทธิภาพบนทุกเที่ยวบิน

ไทยสมายล์ห่วงใยผู้โดยสาร ใช้ระบบกรองอากาศ HEPA Filterที่มีประสิทธิภาพบนทุกเที่ยวบิน


ปัจจุบันความวิตกกังวลกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือชื่ออย่างเป็นทางการ โควิด-19 (COVID-19) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สายการบินไทยสมายล์ได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยระดับสูงบนเครื่องบินไทยสมายล์ทุกเที่ยวบิน โดยการอบพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอากาศยานบริเวณห้องผู้โดยสาร สำหรับเส้นทางเฝ้าระวัง อาทิ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง, กรุงเทพ-เกาสง, เชียงใหม่-เกาสง, เชียงใหม่-กรุงเทพ, ภูเก็ต-ฮ่องกง, ภูเก็ต-กรุงเทพ, และยังดำเนินการ Deep Cleaning ทำความสะอาด 36 จุดสัมผัสร่วมภายในอากาศยานของไทยสมายล์ตามมาตรฐานเดียวกับการบินไทยทุกลำ อีกทั้ง ผู้โดยสารยังสามารถมั่นใจในระบบกรองอากาศภายในเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน ด้วยแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA: High-Efficiency-Particulate-Air) ซึ่งติดตั้งบนเครื่องบินทุกลำ มีมาตรฐานและสามารถคัดกรองฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่ขนาด 0.3-0.1 ไมครอนได้

โดยระบบการทำงานของแผงกรองอากาศนั้นได้ออกแบบมาให้เกิดการหมุนเวียนอากาศเป็นแบบวงกลม ดึงอากาศจากภายนอกมารวมกับอากาศจากภายในห้องโดยสาร ผ่านแผงกรอง HEPA แล้วป้อนอากาศเข้าไปในห้องโดยสาร โดยอากาศจะไหลเวียนจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง หลังจากนั้นจะถูกดูดกลับด้วยตัวกรอง HEPA อีกครั้ง หมุนเวียนเช่นนี้ไปตลอดระหว่างทำการบิน เพื่อรักษาสมดุลอุณหภูมิในห้องโดยสาร ดังนั้นผู้โดยสารจะสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนภายในอากาศยานด้วยระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารคัดกรองฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก อาทิ ไวรัส แบคทีเรีย ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 99.99% เทียบเท่ากับมาตรฐานที่ใช้ภายในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อย่างรอบด้าน อาทิ การแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและระหว่างเที่ยวบิน อนุญาตให้ลูกเรือสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะให้บริการบนเครื่อง และให้บริการหน้ากากอนามัยแก่ผู้โดยสารในกรณีที่มีการร้องขอ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคลายความวิตกกังวลด้านสุขอนามัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมากที่สุด

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยถึงมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ โดยยืนยันว่าสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ได้อย่างมั่นใจ นอกเหนือจากภารกิจที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพ – ฉงชิ่ง, กรุงเทพ-ฉางซา, กรุงเทพ-เจิ้งโจว, และเชียงใหม่-เกาสง เป็นการชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ไทยสมายล์ยังได้คำนึงถึงมาตรการด้านสุขลักษณะและการรักษาความสะอาดอย่างสูงสุด โดยเฉพาะมาตรการในการจัดเตรียมอากาศยานและฆ่าเชื้อโรค โดยได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและอบฆ่าเชื้อบนอากาศยาน อีกทั้งดำเนินการ Deep Cleaning ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

“ไทยสมายล์ใส่ใจและเข้มงวดกับงานด้านคุณภาพความปลอดภัยภายในห้องโดยสารอย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารจึงสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จากประสิทธิภาพของระบบกรองอากาศภายในอากาศยานและการดำเนินการเพื่อป้องกันเชื้อโรคในด้านต่างๆ ได้อย่างแน่นอน” นางชาริตา กล่าวสรุป