สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิจิตมตตา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "ให้โลหิต ให้ชีวิต 1 คนให้ หลายคนรับ" 13 -

สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิจิตมตตา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต 1 คนให้ หลายคนรับ”

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต 1 คนให้ หลายคนรับ”
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม2563 เวลา 09.00น.-12.00น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงพยาบาลพานาซี พระราม2


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 061-405-6964 092-256-5777