“Central-UNICEF Together For Every Child ปีที่ 4” #EatPlayLove “มหัศจรรย์ พลังครอบครัว” 13 -

“Central-UNICEF Together For Every Child ปีที่ 4” #EatPlayLove “มหัศจรรย์ พลังครอบครัว”

เพราะพลังครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกน้อยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงจับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดงาน “Central-UNICEF Together For Every Child ปีที่ 4” ภายใต้ธีม #EatPlayLove “มหัศจรรย์ พลังครอบครัว” ในรูปแบบงานเอ็กซ์โป ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจที่ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังครอบครัวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเติบโตอย่างสมวัยของเด็ก โดยมี พอลล่า เทย์เลอร์ บัทส์เทอรี่ และ นานา ไรบีนา มาแชร์วิธีการเลี้ยงลูกแบบ “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก” พร้อม พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ที่มาร่วมตอกย้ำถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกเชิงบวก


ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 โซนเอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว