เชิญร่วมงานการจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า BCI Equinox Thailand 2020 13 -

เชิญร่วมงานการจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า BCI Equinox Thailand 2020

บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นบริษัทรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางบริษัทใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมภายในงานการจัดแสดงนวัตกรรมสินค้าทางการก่อสร้างในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17:00-21:00น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท


ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.eventbrite.com/e/bci-equinox-bangkok-2020-tickets-88448837855 หรือติดต่อคุณรินทร์ลภัค พิริยะเกษมภัทร์ (จูน), ผู้ประสานงาน อีเมล์ [email protected] โทร +662-0902-100 ต่อ 114 แฟ็กซ์ +662-0902-107