นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) วันนี้ – 13 ธ.ค. 62 13 -

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) วันนี้ – 13 ธ.ค. 62

✨หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า เรียนแค่ 1.5 ปี เฉพาะเสาร์อาทิตย์
?คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท รอบที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ธ.ค. 62 นี้
?? รายละเอียด http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php


? ป.โท นิเทศ@นิด้า มีสาขาให้เลือกทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้
? Innovative Marketing and Digital Communication
? Innovative Digital Communication for Creative Industries
? Innovative Communication and Campaign for Social Change