Radar Speed Signs หรือ ป้ายแสดงความเร็ว Dpark พลังงาน Solar 13 -

Radar Speed Signs หรือ ป้ายแสดงความเร็ว Dpark พลังงาน Solar

ป้ายแสดงความเร็ว เริ่มมีใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยวัตถุประสงค์คือการแจ้งความเร็วของผู้ขับขี่ให้ทราบโดยจะใช้กับพื้นที่ที่ต้องการจำกัดความเร็วเช่น เขตชุมชนที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่  ซึ่งป้ายจะทำการแจ้งให้รู้ว่าขณะนี้คุณมีความเร็วอยู่เท่าไร  โดยจะใช้ร่วมกับป้ายบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ป้ายเขต ชุมชน ป้ายโรงเรียน เป็นต้น


สนใจสินค้าติดต่อที่

#Dpark #dparktraffic #อุปกรณ์จราจร