สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ชวนเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวด eASIA Awards 2019 13 -

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ชวนเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวด eASIA Awards 2019

null

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม AFACT Plenary ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวด eASIA Awards 2019 การค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการและบริษัทชั้นนำที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานดีเยี่ยมในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทย โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา