ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation 13 -

ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation

ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี
Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation


สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ขอเชิญผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารไอทีทุกระดับและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation” ถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation โดยต้องการชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีในปีหน้าจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไร โดยเน้นถึงองค์ประกอบ 7 ด้านของการทำ Digital Transformation โดยมีประเด็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) VP, Customer Centric, Solving Problems 2) Involve Everyone, enable IDEAs 3) Creating New business MODELs 4) Digital in the Core 5) Digitalization / Agility / Automation 6) Reskill / Attract Digital Talents / Growth Mindset / Digital First 7) Agile Platforms & Technology Trends บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่าง ๆ อาทิ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ประธานสถาบัน TDRI คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO Talad.Com คุณผไท ผดุงถิ่น CEO BUILK One Group ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณสุนทร เด่นธรรม CEO Humanica (Public) Co.,Ltd. ดร.พีรเดช ณ น่าน Digital Futurist & CIO World Business Columnist คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO Merlin’s Solutions International ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง

เลขาธิการ สมาคม ATCI คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ ประธาน บริษัท Optimus (Thailand) รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ IMC Institute ดร.นิพนธ์ นาชิน CEO ACIS Professional Center คุณชาญวิทย์ จิวริยเวชช์ Senior Solution Engineer บริษัท VMWare คุณอัญชลี โตวรรณสูตร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท พันธวณิช จำกัด

งานจัดในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง) ราคาท่านละ 8,900 บาท แพ็คเกจ 3 ท่านเพียง 25,500 บาท หากลงทะเบียนชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ 8,500 บาท แพ็คเกจ 3 ท่าน 24,000 บาท สนใจลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่ www.imcinstitute.com/training/course-registration สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญหทัย ถาวรพงษ์ หรือ คุณศิริกานต์ รัตนเกียรติกุล โทร.02-233-4732, 087-593-7974, 088-192-7975 อีเมล์ [email protected], [email protected], [email protected]