คอร์สอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับคุณครูและนักเรียน ฟรี 13 -

คอร์สอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับคุณครูและนักเรียน ฟรี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ภายใต้โครงการ Code Their Dreams ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดทำ Public Training ให้กับครู อาจารย์และนักเรียน ที่มีความสนใจอยากพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง


หลักสูตรอบรมที่เปิดสอนทั้งหมด 6 คอร์ส มีทั้งหมดดังนี้
1. Scratch Program Training for Teacher
2. Scratch Program Training for Student
3. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot
4. การสร้าง Sticker Line
5. การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable
6. การเรียนรู้ IoT Smart Building

ดูคอร์สอบรมเพิ่มเติมได้ที่ Website: Code Their Dreams
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Code Their Dreams