28 ก.ย. วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2019 13 -

28 ก.ย. วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2019

28ก.ย.วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2019 รณรงค์คนไทยช่วยขับเคลื่อนปลอดโรค100% ในปี2562

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณะสุขจัดงาน ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการป้องกันตนเอง

จากรายงานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 สิงหาคม 2562 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดสุรินทร์ และนครศรีธรรมราช พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากถูกสุนัขกัด ข่วน แล้วไม่รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างๆ ได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมสำคัญได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว อายุ 2-4 เดือนขึ้นไป ให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การทำหมันเพื่อควบคุมจำนวน การประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการกระตุ้นให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัจจุบันไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า จึงถือได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ ดังเช่นคำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” หากคนหรือสัตว์ติดเชื้อนี้จะเสียชีวิตทุกราย โดยอาการหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียงแค่  7 วันหรือยาวเกินกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและปริมาณของเชื้อที่ได้รับ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผลประชาชนควร หลีกเลี่ยงการถูกสัตว์กัดหรือข่วน แต่หากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรค และที่สำคัญต้องรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็วที่สุด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำ และอย่าลืมที่จะกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนและคุณปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์

กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์ในกลุ่มประชาชน ในงานได้รับเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ขอเชิญร่วมรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมภายในงานกับกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี การเสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ (Dog Walk Rally) ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน      เป็นต้น ภายใต้คำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.    เป็นต้นไป นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังห่วงใยใส่ใจประชาชนจัดกิจกรรมพิเศษป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 500 ท่าน

คำแนะนำในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. เจ้าของสัตว์ สุนัข แมว ต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน หลังจากนั้น 1 เดือน กระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นฉีดกระตุ้นตามกำหนดทุกปี

2. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง โดยไม่ใส่สายจูง

3. ควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยการทำหมันแบบถาวร 4. ป้องกันตัวเองจากการถูกสัตว์กัดหรือข่วนด้วย

คำแนะนำ 5 ย. คือ

 • อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ
 • อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ
 • อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
 • อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร
 • และ  อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ

สนข้อมูลติดต่อ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  กองโรคติดต่อทั่วไป โทร 0-2590-3178 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1422

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า