โครงการ มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย 13 -

โครงการ มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด โดย นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะจัดโครงการ มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ และ International Automobile Federation FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกกฎจราจร โดยมีเป้าหมายมอบหมวกนิรภัย 2,000 ใบ ให้กับเด็กนักเรียน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม “พูลประชาอุปถัมภ์” อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงาน
โดยภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
บนท้องถนน ปิดท้ายด้วยการปล่อยขบวนคาราวานมอเตอร์ไซด์ ที่ได้รวมตัวกันออกมาทำความดี
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว กับผู้สัญจรได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และถูกวินัยการจราจร