เครือข่าย Si Ayutthaya Road Goes Green ชวนเข้าร่วมโครงการขยะแลกไข่ 13 -

เครือข่าย Si Ayutthaya Road Goes Green ชวนเข้าร่วมโครงการขยะแลกไข่

เครื่อข่าย Si Ayutthaya Road Goes Green ร่วมกับเขตราชเทวีและ บจก. สถานีรีไซเคิล วงษ์พานิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการขยะแลกไข่ แยกขยะแล้วมาแลกได้ทั้งไข่และเงินกับเรา! ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-10.00 ณ ลานจอดรถ สำนักงานเขตราชเทวี


การแลกไข่

  • แลกไข่ได้สูงสุด 5 ฟอง หลังจากนั้นแลกเป็นเงิน
  • สามารถผสมประเภทขยะได้ เนื่องจากดูที่มูลค่าเป็นหลัก
  • หากมีปริมาณขยะที่ราคาต่ำกว่าราคาไข่สามารถแลกเป็นเงินได้
  • ขยะอื่นๆ นอกจากในรายการ สามาถนำมาตีราคาหน้างานได้