เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” 13 -

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” (Power of Gemstones and Jewelry) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิลเวลลี่เซ็นเตอร์ ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ และศูนย์OTOP Lifestyle เชิงสะพานตรีรัตน์ ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวเนื่องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบและพลอยเจียระไน อัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของ “จันทบุรี” ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสีสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และพบกับกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6344999 ต่อ 636