สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รุกตั้งโครงการ สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งเป้าอนาคตพัฒนาสู่องค์กรสีเขียว 13 -

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รุกตั้งโครงการ สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งเป้าอนาคตพัฒนาสู่องค์กรสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รุกตั้งโครงการ สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
มุ่งเป้าอนาคตพัฒนาสู่องค์กรสีเขียว

ในอดีตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ใช้วิธีที่เรียกว่าเติบโตก่อน แล้วเก็บกวาดทีหลัง โดยมีการมุ่งไปในเรื่องของการสร้างผลผลิต และขยายการเติบโตของธุรกิจเป็นหลักมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรมีการออกมารณรงค์ให้ประเทศไทยออกจากการพัฒนาแบบสีเทา มาเป็นการพัฒนาแบบสีเขียวโดยพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับนโยบายทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาก ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านของมลพิษ ฝุ่น ควันต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ในด้านของธุรกิจรับสร้างบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ต้องใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เข้ามาก่อสร้างให้กับผู้บริโภค เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวมาโดยตลอด และพยายามที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ให้ไซต์ก่อสร้าง มีการควบคุมมลพิษและฝุ่น ในการก่อสร้างอย่างมีหลักการ “เราพยายามรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ล่าสุดเราทำโครงการ สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการลงนาม MOU เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สร้างสังคมและเศรษฐกิจแบบสีเขียวร่วมกัน” นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าว

นางศิริพร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กำลังพัฒนาโมเดลในแบบ “องค์กรสีเขียว” มุ่งที่จะเชิญชวน และสร้างกรอบของการพัฒนาร่วมกันภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดยเชิญชวนสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการนี้ร่วมกัน โดยในขั้นตอนแรกจะเริ่มต้นที่การควบคุมงานก่อสร้างตามไซต์งานต่าง ๆ ก่อน มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการลดฝุ่นควันในอากาศ รวมถึงเรื่องการรักษาความสะอาด และการจัดการระบบขยะภายในไซต์งานให้มีความสะอาดเรียบร้อย

ล่าสุด สมาคมฯ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาจัดทำ Workshop ร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานกลางในเรื่องของการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ดีในไซต์งาน เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ มีแนวทางในการบริหารเรื่องมลพิษ และความสะอาดในไซต์งานให้ไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นหากสมาชิกมีการพัฒนาและปรับปรุงไซต์งานให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็สามารถส่งไซต์งานที่คาดว่าได้มาตรฐานเข้ามาให้คณะกรรมการสมาคมฯพิจารณา หลังจากที่ไซต์งานดังกล่าวผ่านการพิจารณา สมาคมฯ จะมีการออกหนังสือรับรอง รวมถึงการมอบตรา “HBA SAVE สร้างบ้านสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี” ให้กับสมาชิกที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป “ตอนนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เพราะทุกบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนอกจากเรื่องไซต์งานแล้ว สมาชิกสมาคมฯ เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้าไปด้วย ทั้งในด้านการของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่เข้ามาปลูกสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกัน”

นางศิริพร ให้ความเห็นว่า ตอนนี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน เรื่องของสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องกระตุ้น และชักชวนสมาชิกภายในสมาคมฯ ให้เห็นความสำคัญก่อน หลังจากนั้นจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการรณรงค์ให้บริษัทรับสร้างบ้านอื่น ๆ เห็นความสำคัญและปฏิบัติร่วมกันต่อไป โดยในอนาคต ทางสมาคมฯ คาดหวังว่า จะสามารถเข้าสู่การพัฒนาในรูปแบบ “องค์กรสีเขียว” ให้มีความสมบูรณ์และเต็มรูปแบบมากขึ้นต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 • บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด:
 • คุณปรียา เทศนอก (ปุ่น) โทร. 099-465-5945 อีเมล์ [email protected]
 • คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ์ (หนูนา) โทร. 081-668-0003 อีเมล์ [email protected]

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า