ตรวจสุขภาพ Mid Year healthy 542 บาท 13 -

ตรวจสุขภาพ Mid Year healthy 542 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Mid Year healthy
ลดรายจ่าย เพิ่มสุขภาพดีแม้ฝนตก อยากให้คุณสุขภาพดี ยิ่งตรวจ ยิ่งดี ยิ่งป้องก่อนป่วย


กับโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเพชรเวช Mid Year healthy 542.-

No.
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
4 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
5 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
6 ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันในเลือด Cholesterol
7 ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglycerride
8 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
9 ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ( CBC )
10 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
11 รายงานผลตรวจ Check Up Report
12 ค่าบริการโรงพยาบาล
13 ค่าบริการ OPD

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
1.จำหน่ายโปรแกรม วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562 บริเวณการเงิน อาคาร A ชั้น 1
2.ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 และกรุณานัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้า
3.แพ็คเกจรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
4.กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 – 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
5.สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น
6.ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้