กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5 หัวข้อ ?เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก" 13 -

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5 หัวข้อ ?เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก”

เชิญชวนน้องๆร่วมกิจกรรมดีๆจากฟริท-ซี กับกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี “ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5 หัวข้อ “เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก” ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ทั่วประเทศ เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท


รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 10,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเจ้าของผลงานของนักเรียน 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 8,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเจ้าของผลงานของนักเรียน 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 5,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเจ้าของผลงานของนักเรียน 5,000 บาท

รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 4,000บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเจ้าของผลงานของนักเรียน 5,000 บาท

**สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดอันดับแรกจะได้รับค่าอุปกรณ์การศึกษา มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

กติกาการประกวด
– ตัดโลโก้ ฟริท-ซี รสใดแบบใดก็ได้มาแปะบนกระดาษ A4 และวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อ “เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก” ตามสไตล์ของตนเอง (โดยจะต้องมีโลโก้ ฟริท-ซี เป็นส่วนประกอบของภาพ) ระบายสีให้สวยงาม สามารถใช้สีได้ทุกประเภท
– สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน สำหรับแต่ละบุคคล
– เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน และชั้นปีที่กำลังศึกษา พร้อมระบุชื่อผลงานที่ด้านหลัง

ส่งมาที่ ตู้ปณ.49 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


ส่งผลงานมาได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : ฟริทซี Frit-c

หมายเหตุ

** โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เนื้อหา
2. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ. (ที่) บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด

** ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมารายงานตัว พร้อมใบแจ้งรับรางวัลมาที่ บริษัทเยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด และสำหรับโรงเรียนเจ้าของผลงานที่จะได้รับค่าอุปกรณ์ศึกษาจะแจ้งรายละเอียดการรับให้ทราบภายหลัง และรางวัลทุกรางวัล ทางบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ทุกรางวัล

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/fritcfanpage/posts/2236782709747092?__tn__=K-R