ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” 13 -

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหา สุขภาพจิตประชาชน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตหนังสั้นเชิงส่งเสริมสุขภาพจิต


คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาดําเนินการ
•วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รับฟังข้อเสนอแนะ คําแนะนําจากผู้กํากับภาพยนต์ จิตแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
•วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2562 ส่งผลงานหนังสั้น
•วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะเลิศ และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ

รางวัลการประกวด
•รางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท
•รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท
•รางวัลชมเชย 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
โทร. 02-4422500 – ต่อ 59291-2 ,081-3176718 , 062-263564