VET 4 BLOOD BANK ธนาคารเลือด ให้เลือด ให้ชีวิต 13 -

VET 4 BLOOD BANK ธนาคารเลือด ให้เลือด ให้ชีวิต

สัตว์เลี้ยงขาดแคลนเลือดในการรักษายังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุที่ทำให้สัตว์เสียเลือดมากจึงทำให้ต้องใช้เลือดในการรักษาปริมาณมาก หรือการรักษาโรคบางอย่างที่ตัวสัตว์เลี้ยงเองต้องได้รับเลือดเพื่อเตรียมความพร้อมของสภาพร่างก่อนทำการรักษา เช่น การผ่าตัด เป็นต้น ที่โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 มีสัตว์เลี้ยงต้องใช้เลือดในการรักษาจำนวนมากประมาณตกสัปดาห์ละ 3 – 5 ตัว ในบางครั้งอาจต้องรอรับบริจาคเลือดจากผู้เลี้ยงสัตว์ท่านอื่น หากไม่ได้รับเลือดเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะเสียชีวิตก็มีมากขึ้น โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เป็นตัวกลางในการหาเลือดจากสุนัขผู้ใจบุญไปช่วยเหลือสุนัขผู้ที่เจ็บป่วยต้องการเลือดในการรักษา โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอุปกรณ์และการดำเนินการการเท่านั้น


“สุนัข 1 ตัวช่วยได้หลายชีวิต”

“เลือด” ประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด น้ำเลือด โปรตีนในเลือด รวมทั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดอีกหลายชนิด ในการป่วยของสุนัข แต่ละตัว ก็จะมีความต้องการองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไป เช่น ถ้ามีปัญหาโลหิตจาง อาจจะต้องการแค่เม็ดเลือดแดง แต่ถ้าโปรตีนต่ำ จะต้องการแค่โปรตีนในเลือด เป็นต้น
การบริจาคเลือดของสุนัขในแต่ละครั้งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ได้อีกหลายชีวิต การให้ชีวิตเป็นการสร้างความสุขที่มีคุณค่า และถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าวัตถุหรือสิ่งของใด ๆ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โดยร.ต.อ.สพ.ญ.อารยา นวลศรี ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เปิดธนาคารเลือด (VET 4 BLOOD BANK) โดยมีความตั้งใจที่อยากช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้สัตว์เลี้ยงในประเทศไทย และลดอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษา ให้ผู้ที่รักสัตว์ทุกท่านได้อุ่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติของสุนัขและแมวที่บริจาคเลือด
1. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
2. อายุระหว่าง 1 – 7 ปี ไม่จำกัดเพศ พันธุ์ (ถ้าเป็นเพศเมียต้องรอให้หมดประจำเดือนก่อน)
3. สุนัขมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม แมวมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กิโลกรัม.
4. ได้รับการฉีดวัคซีนประจำปีครบถ้วน ควบคุมป้องกันเห็บ หมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง
5. กรณีฉีดวัคซีนควรเว้นระยะอย่างน้อย 3 สัปดาห์
6. ไม่เคยรับการผ่าตัดใหญ่ในระยะ 1 – 3 เดือนก่อนมาให้เลือด
7. ไม่เคยได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์เลือดใดๆ มาก่อน
8. หากเป็นเพศเมียไม่ควรอยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก
9. ไม่รับประทานยาใด ๆ ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้
10. ไม่มีบาดแผลหรือเป็นโรคผิวหนัง
11. ลักษณะนิสัยเป็นมิตร หรือเจ้าของสามารถควบคุมได้

การเตรียมตัวก่อนบริจาค
ควรให้สุนัขและแมวงดอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง ก่อนมาบริจาคเลือด แต่สามารถดื่มน้ำได้ตามปกติ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ

ขั้นตอนการบริจาคเลือด
1. ลงทะเบียนที่จุดรับบริการ
2. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
3. เจาะเลือดบริเวณต้นขาเพื่อทำการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย
4. ทำการเก็บเลือด อาจต้องทำการโกนขนบริเวณลำคอ
5. ทำการเก็บบันทึกประวัติการบริจาคเลือดและจ่ายยาบำรุงเลือด(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ของรางวัลตอบแทนการทำความดี
บริจาคเลือดครั้งที่ 1 ถุงผ้า VET 4
บริจาคเลือดครั้งที่ 2 อาหารสัตว์เลี้ยง 1.5 kg
บริจาคเลือดครั้งที่ 3 ปลอกคอ
บริจาคเลือดครั้งที่ 4 อาหารสัตว์เลี้ยง 3.5 kg
บริจาคเลือดครั้งที่ 5 อาหารสัตว์เลี้ยง 5 kg
บริจาคเลือดครั้งที่ 6 โล่ประกาศ + อาหาร 5 kg


**บริการเสริมที่จะได้รับเมื่อมาบริจาคเลือดที่ Vet 4
ตรวจสุขภาพทั่วไป, บริการตรวจเลือด, ตรวจยาพยาธิหนอนหัวใจ (HG) และรับยาบำรุงเลือด
**แจกถุงผ้าถึงวันที่ 30 ก.ค. 2562 นี้หรือจนกว่าของจะหมดเท่านั้น

ติดต่อขอบริจาคเลือด

ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
VET 4 BLOOD BANK
Tel: 02-953-8085-6
Line: @vet4
Website: www.vet4hospital.com