มิวเซียมสยาม ชวนประดิษฐ์เครื่องแขวน เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล 13 -

มิวเซียมสยาม ชวนประดิษฐ์เครื่องแขวน เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล

 

กรุงเทพมหานคร – ด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์สากล หรือ International Museum Day  ซึ่งในปีนี้สภาพิพิธภัณฑ์สากลได้กำหนดหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม :การนำพาจารีต สู่อนาคต” ดังนั้น มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จึงขานรับกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องแขวน หรือธงตามจินตนาการ และจะนำมาจัดแสดงบริเวณระเบียงทางเดินภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมกันนี้ มิวเซียมสยามยังร่วมมอบโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตา โดย “ฝีมือคุณ 1 ชิ้น เป็นตั๋วให้น้องๆ 1 ใบ” สำหรับพาน้องๆ มาเที่ยวชมมิวเซียมสยามตามจำนวนชิ้นธงที่ได้ สนใจร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562