อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก 13 -

อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก

อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก “เพราะอาหารมีความเป็นพลวัต”

เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาหาร ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ ดัดแปลง หรือปรับปรุงให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นกับอาหารเสมอ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ 1 ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอีกด้วย

เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอของวัฒนธรรมอาหาร คือ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดงาน “Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์” ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้มาร่วมกันหาแรงบันดาลใจ และไอเดียการสร้างสรรค์อาหารที่ได้พัฒนาจากเทรนด์โลก เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจอาหารของตัวเองต่อไปได้

จากการศึกษาเรื่องเทรนด์อาหารของสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่ากระแสของเทรนด์อาหารโลกนั้นเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของกระแสของการดูแลสุขภาพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารหรือการลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังเกิดพฤติกรรมการเอาใจใส่ และดูแลร่างกายในแง่มุมอื่นๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือการบำบัดจิตใจก็มาด้วยกัน ผลการวิจัยของ Edelman พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี 2019 ที่มีผลต่อเทรนด์อาหารนี้ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ ได้แก่

1) โภชนาการ และสุขภาพดี
ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการควบคุมอาหาร หรือคุมน้ำหนักเพียงอย่างเดียว แต่ผู้คนยังมีการมองหาวิถีการกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากธรรมชาติ และโฮลิสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และได้ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคให้ถูกต้องตั้งแต่ DNA เพื่อนำมาปรับใช้กับโภชนาการแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล

2) การผสมผสานวัตถุดิบให้เกิดรสชาติใหม่ๆ
ความต้องการที่จะสัมผัสรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่จะจับคู่วัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนำเอาไข่แดงเค็มมาใส่ในเมนูอาหาร หรือการผสมชาให้มีความหลากหลายจากรูปแบบการดื่มแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเมนูอาหารที่ผสมเอาสิ่งที่เราไม่คาดคิดเข้าไว้ด้วยกันเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ

3) ความยั่งยืนจากศูนย์กลาง
ช่วงปีที่ผ่านมาพลาสติกกลายเป็นศัตรูตัวร้ายในหลายประเทศ ผู้คนเริ่มตระหนักและลดการใช้พลาสติก หันมาเลือกใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น เทคโนโลยีถูกนำเอามาใช้เพื่อช่วยในการเพาะปลูกเช่น ลดการใช้น้ำในการเกษตรที่น้อยลงแต่ได้ผลดีขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็หันมาร่วมกันลดการก่อขยะอาหารด้วยการสร้างสรรค์นำเอาส่วนเกินที่มักจะทิ้ง อย่าง ก้างปลา เศษเนื้อ เศษผัก มาทำเป็นเมนูที่น่าสนใจและมีโภชนาการได้อีกด้วย

4) อาหารปรับรูปแบบสังคม
เสียงของผู้บริโภคส่งผลต่อการการดำเนินธุรกิจอาหาร และแน่นอนว่ายังสะท้อนไปถึงสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย ผู้บริโภคใส่ใจกับแหล่งที่มาของอาหาร จากการศึกษาพบว่าพวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับองค์กรที่มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ยินดีที่จะใช้จ่ายในร้านอาหารที่ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เลี่ยงการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย

ด้าน Unilever Food Solutions เองก็ได้ให้ความคิดเห็นถึงรูปแบบการบริโภคที่ส่งผลต่อเทรนด์อาหารว่า “ปัจจุบัน “พฤติกรรมของผู้บริโภค” เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหาร ผลจากเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายในตลาด ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ส่งผลให้แต่ละท้องถิ่นมีความต้องการที่จะบริโภคที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุง และพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับกระแสที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้ ไม่ใช่แค่เพียงผู้ประกอบการร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์เองที่นอกเหนือจากการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการแล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขามีความได้เปรียบในธุรกิจด้วยไอเดียและความสร้างสรรค์ โดยเราเตรียมจะที่จัดงาน Trend Watch Expo 2019 ขึ้น ซึ่งงานนี้จะนำเอาผลการศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเจาะลึกจากทั่วโลกมาพัฒนาเป็นไอเดียเมนูอาหารที่สอดคล้องกับเทรนด์การบริโภค และเป็นโซลูชันส์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนำไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา”

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการแรงบันดาลใจ และไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำต่อยอดและพัฒนาให้เข้ากับร้านอาหารของตัวเอง มาพบกันได้ในงาน “Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์” วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://rebrand.ly/UFStrendwatchexpo (สงวนสิทธิ์ร่วมงานเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานเท่านั้น ประกาศผลทาง Facebook: มือโปรความอร่อย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มือโปรความอร่อย หรือ LINE @ufsthailand

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า