เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 800,000 บาท 13 - Environment

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 800,000 บาท

กลุ่มเป้าหมายการประกวด


1. กลุ่มสถาบันการศึกษา

– ประถมศึกษา

– มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

– อาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา

2. กลุ่มครอบครัวหรือชุมชน

3. กลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

การรับสมัครผลงาน


เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3 – 5 นาที  พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

รอบที่ 1 (รอบคัดเลือกผลงาน) 

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว  3 – 5 นาที  ในการนำเสนอผลงาน ภาพถ่าย และรูปเล่มรายละเอียดแนวคิดผลงานและขั้นตอนการจัดทำ จำนวน 45 ผลงาน กลุ่มเป้าหมายละ 9 ผลงาน ทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับรางวัลสนันสนุน ผลงานละ 10,000 บาท

รอบที่ 2 (รองชิงชนะเลิศ)

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 45 ผลงาน ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานจริงมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตนำเสนอขั้นตอนการจัดทำให้คณะกรรมการ สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมงานร่วมพิจารณาหาผู้ชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 20,000บาท และรางวัลพิเศษผลโหวตยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 16 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

ช่องทางการรับสมัคร

  • ทางไปรษณีย์ ระบุจัดส่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) [email protected]

ปิดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2298 5608

Website : www.deqp.go.th

Facebook : สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ