เชิญชมนิทรรศการ “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” 13 -

เชิญชมนิทรรศการ “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เวลา 9.00-16.00 น.)
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลยิ่ง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เห็นควรนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดแสดง นิทรรศการหมุนเวียน“สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” โดยจัดแสดงสื่อและจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตาลปัตรพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเสนอองค์ความรู้ และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีฯ เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราว พระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 02 280 3413 ถึง 4 (ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์)