ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบิน 5 เส้นทางในประเทศอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13 -

ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบิน 5 เส้นทางในประเทศอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบิน 5 เส้นทางในประเทศอำนวยความสะดวก
แก่นักเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์


สายการบินไทยสมายล์ ประกาศเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ ใน 5 เส้นทางบิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับเส้นทางที่เพิ่มเที่ยวบิน ได้แก่
• เส้นทางเชียงใหม่ 4 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยวบิน ต่อวัน
• เส้นทางเชียงราย 3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยวบิน ต่อวัน
• เส้นทางขอนแก่น 6 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบิน ต่อวัน
• เส้นทางอุบลราชธานี 3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยวบิน ต่อวัน
• เส้นทางอุดรธานี 5 เที่ยวบิน เป็น 6 เที่ยวบิน ต่อวัน

โดยผู้สนใจสามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com, Call Center 1181หรือ 02-118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents)