พีเอฟพีจัดโปรโมชั่นแรง 13 -

พีเอฟพีจัดโปรโมชั่นแรง

พีเอฟพี จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจขาช้อป ลดราคาพิเศษกับกุ้งทิพย์ 1,000 กรัม จากราคา 205 บาท เหลือเพียง 199 บาท


ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2562 ณ ห้างแม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ