CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 12 - ASA exhibition

AI storage ปัจจัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

ปัจจุบันในแวดวงธุรกิจการตลาด ที่เข้าไปในวงเสวนาไหน ๆ ก็จะมีการพูดถึงแต่เรื่องของ AI และ Big Data กันแทบจะทุกครั้ง มีการกล่าวถึงกันมากมาย แต่ทว่าองค์กรธุรกิจที่จะหยิบจับทั้งสองสิ่งมาใช้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมนั้นยังมีอยู่จำกัด เนื่องจาก เรื่องของ AI และ Big Data เป็นเรื่องที่กว้างมาก ครอบคลุมหลายเรื่อง หลายธุรกิจ และงานหลาย ๆ ส่วน แต่ทั้งนี้เทคโนโลยีหนึ่งที่นำเอาเรื่องของ AI เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดแบบจับต้องได้ และมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ Big Data ได้ด้วย อีกทั้งมีองค์กรธุรกิจของต่างประเทศและของไทยเริ่มหยิบจับมาใช้กันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วในตอนนี้ ก็คือนวัตกรรม AI storage นวัตกรรมนี้ดีอย่างไร จะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจการตลาดในอนาคต ไปไขคำตอบพร้อม ๆ กัน


ที่มาของการพัฒนา AI storage

คุณไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรื่องของ “ข้อมูล” ในยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายของลูกค้า ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลการพูดคุยของคนบน Social Network การเข้าชมรายการผ่านช่องทางต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มหาศาลและมีประโยชน์มากต่อการตัดสินใจเรื่องการทำธุรกิจและการตลาด รวม ๆ แล้ว เราเรียกสั้น ๆ กันว่า Big Data เมื่อข้อมูลเหล่ามีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนของนักการตลาด การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นจึงมีความสำคัญมาก ข้อมูลจำนวนมหาศาลจะจัดเก็บอย่างไรดี การใช้ระบบฐานข้อมูลแบบเดิม ๆ ที่มีการจัดเก็บในระบบ Storage แบบเดิม ๆ ก็คงจะไม่ตอบโจทย์แล้ว เพราะข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณที่มากมาย ที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประมวลผลจากระบบฐานข้อมูลแบบเดิม ๆ นั้นก็มีข้อจำกัด และในที่สุดแล้วก็ยังต้องใช้ “คน” ในการวิเคราะห์และตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ดี จึงทำให้การตัดสินใจของผู้ประกอบการธุรกิจช้าไปหนึ่งก้าวเสมอ เมื่อเทียบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม มีการพัฒนาเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ขึ้นมา จึงเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่อง Data Analytics หรือการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก การพัฒนาเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา Hardware และ Software ของอุปกรณ์ Storage จนเกิดการผสานกันระหว่าง AI กับอุปกรณ์ Storage ในการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลจำนวนมาก กลายเป็นนวัตกรรม AI storage หรือระบบ Server ความเร็วสูงที่อัจฉริยะขึ้น ซึ่งกล่าวง่าย ๆ ว่า นวัตกรรมนี้คือการเสริมประสิทธิภาพให้กับระบบ Storage โดยใช้เรื่องของ Machine Learning มาสร้างความอัจฉริยะให้กับ AI และนำ AI ไปใส่ไว้ใน Hardware Storage ที่ได้รับการอัพเกรดแล้ว จึงกลายมาเป็น AI storage นวัตกรรมที่ช่วยให้การจัดเก็บ จัดส่ง และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก แบบ Peer-to-Peer ได้เลยทันที

AI storage ในบทบาทผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

วันนี้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้าและผู้บริโภคที่ไหลบ่าเข้ามา แต่องค์กรธุรกิจและนักการตลาดต่าง ๆ สามารถที่จะหยิบจับข้อมูลมหาศาลมาทำประโยชน์ได้เพียงไม่ถึง 5% เท่านั้น เพราะเราไม่มีคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (data warehouse) เราจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้น “เราสามารถทำอะไรได้บ้าง” เราจะใช้ประโยชน์อย่างไร และอะไรที่เราควรทำอะไรก่อนหลัง เมื่อมีข้อมูลของลูกค้าและผู้บริโภคเข้ามา ช่องโหว่ทางธุรกิจและการตลาด จึงควรแทนที่โดย AI storage นวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยสร้าง data warehouse และ data lake ให้กับการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า

 • เกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้าง
 • ทำไมเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น ๆ จึงเกิดขึ้น
 • พยากรณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและนำไปสู่อะไร
 • ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรและรับมืออย่างไรต่อไป

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มยอดขาย สามารถใช้ AI storage ให้เป็นประโยชน์ได้ตั้งแต่การย้อนกลับไปสำรวจดูยอดขายแต่ละสาขาว่าเป็นอย่างไรในแต่ละเดือน สามารถดูข้อมูลที่เจาะจงลงไปกว่านั้นได้ว่าสาขาที่มีการตั้งอยู่ใกล้คู่แข่ง นั้นมียอดขายลดลงไปเท่าไหร่ ช่วงไหนหรือเทศกาลไหนมีผลต่อยอดขาย รวมไปถึงการคาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นต่อไปตามสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งหมดนี้ AI storage สามารถเข้ามาช่วยจัดการให้ได้อย่างอัตโนมัติและมีความรวดเร็วทำให้การตัดสินใจและวางแผนธุรกิจมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น

AI storage ปัจจัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

AI storage ในบทบาทผู้ช่วยขยายขอบเขตตลาดและการบริการของธุรกิจ


AI storage ไม่ได้มีมีประโยชน์ในแง่เก็บข้อมูลภายในองค์กรและนำมาประมวลผลเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในแง่ของการเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการขยายตลาดและขยายธุรกิจของคุณได้ด้วย เพราะข้อมูลภายนอกที่เป็นสถานการณ์ทางสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจ อันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และภาพกว้างแบบนี้ เป็นเรื่องที่ยากที่จะประมวลผลและตัดสินใจได้ในระยะเวลาอันสั้น ยิ่งใช้คนในการประมวลผลและวิเคราะห์ ยิ่งต้องใช้เวลาและเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูง ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทุนทรัพย์ในการจ้างงาน ซึ่งการจะกระตุ้นตลาดที่ซบเซา ขยายตลาดออกไปในกลุ่มเป้าหมายอื่น หรือขยายธุรกิจไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมมหาศาลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และข้อมูลเหล่านี้ในขณะนี้ได้มีการจัดเก็บและส่งต่อผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แล้ว AI storage จึงเสมือนอุปกรณ์ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลในขั้นตอนสุดท้ายให้กับคุณ ทำให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเดินหน้าต่อไปในธุรกิจของคุณอย่างทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจที่ใช้ประโยชน์ในแง่นี้อย่างชัดเจนในปัจจุบันก็คือ ธุรกิจการเงิน การธนาคารและประกันภัย ทำให้รู้ว่าลูกค้าเป็นอย่างไร ควรจะเปิดและปิดสาขาไหน และโปรโมชั่นอะไรที่จะกระตุ้นยอดขายได้

ทั้งหมดคือบทบาทและความสำคัญของ AI storage  ที่เข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดอย่างเห็นได้ชัดซึ่ง HPE ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Storage แนวหน้าของโลก ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาอยู่ใน  HPE Nimble Storage HF20 อุปกรณ์ SAN Storage ที่มาพร้อมกับการจัดเก็บข้อมูลแบบ Self-Managing รวมไปจนถึง การวิเคราะห์และแจ้งเตือนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยระบบ AI และ Machine Lerning ที่เรียกว่า InfoSight ที่ช่วยวิเคราะห์และเสนอหนทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ถึง 86%  เพื่อให้โลกธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปด้วยความราบรื่น ผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะนี้

รายระเอียดสินค้าเพิ่มเติม  https://www.quickserv.co.th/storage/HP/Artificial-Intelligence-SAN.html

หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด https://www.quickserv.co.th/

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า