รอยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมโครงการ CARE THE BEAR ส่งเสริมการจัดงานที่คำนึงถึงการลดโลกร้อนอย่างจริงจัง 13 -

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมโครงการ CARE THE BEAR ส่งเสริมการจัดงานที่คำนึงถึงการลดโลกร้อนอย่างจริงจัง

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมโครงการ CARE THE BEAR  ส่งเสริมการจัดงานที่คำนึงถึงการลดโลกร้อนอย่างจริงจัง


จากในสภาวะปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในระดับนานาชาติต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทางสหประชาชาติได้ออกประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกประเทศ ในวงการอุตสาหกรรมไมซ์ก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เพราะการจัดงานอีเว้นท์สักหนึ่งงานที่มีคนจำนวนมาก ๆ มารวมตัวกัน ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขยะของเสียหลังการจัดงาน การใช้พลังงานที่สูง การเกิดมลภาวะทางอากาศจากการเดินทางของคนจำนวนมหาศาล ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน

รอยัล พารากอน ฮอลล์  สถานที่จัดงานระดับโลกของประเทศไทย ก็มีความตระหนักในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยล่าสุด รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้ดำเนินการจัดงานอีเว้นท์ตามแนวทางลดสภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการจัดงาน ประเดิมงานแรกด้วยงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่าน 6 กิจกรรมที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันได้แก่ เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยรถสาธารณะ, กำหนดให้ใช้วัสดุตกแต่งที่รีไซเคิลได้, ลดขยะที่เกิดจากการจัดงาน, ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ออกบูธใช้หลอด LED รวมถึงลดการใช้กระดาษ และพลาสติกให้น้อยที่สุดในการจัดงาน

หลังจากจบงาน จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผลปรากฏว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทำให้การจัดงานอีเว้นท์นี้ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ถึง 9,276 kg.CO2e. ซึ่งถ้าพูดให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นคือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 1,031 ต้น นับเป็นผลลัพธ์ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

โดยที่ผ่านมาสถานที่จัดงานแห่งนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO20121 – Event Sustainability Management Systems อีกทั้งยังได้รับ Green Meeting Certified จาก Thailand Business Council for Sustainable Development และยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้สถานที่จัดงานแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานสีเขียวที่มีระบบบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ทุกงานที่มาจัดบนพื้นที่แห่งนี้ได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การรณรงค์ให้งดการใช้ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ในการจัดงาน เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการซักล้างลงสู่แม่น้ำ, การเชิญชวนลูกค้ามาร่วมจัดงานตามแนวทางอย่างยั่งยืน, การกำหนดให้ทุกวันจันทร์เป็น Plastic Free Day รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ฯลฯ