การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน 13 -

การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน

การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน


สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพียงคุณมีใจรักในศิลปะการจัดดอกไม้

หลักสูตร การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน (Basic Flower Arrangement) 

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุสิตธานี

 

มากด้วยประสบการณ์สอน และผ่านเวทีแข่งขันอย่างมากมาย

เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน สอนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นและควรรู้

เมื่อสำเร็จการอบรมท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี

 

*วันอบรม*


  • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 การประดิษฐ์ช่อติดอก ช่อดอกเดี่ยว ช่อกลม
  • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 การประดิษฐ์ช่อยาว ช่อธนบัตรพับ
  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 การตกแต่งแจกันแบบต่างๆ

 

**สถานที่อบรม**
ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี ถ. เพชรบุรี