ชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 22 13 -

ชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 22

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 22 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


ระหว่างวันที่ 23 -27 เมษายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562

*ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)

ดาวโหลดใบสมัคร
http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/6934.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942813 (พี่อู๋)โทรสาร 053-221448 หรือ facebook : ชิมลางสถาปัตย์ เว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th