ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Tech Talk Season 4 ep.8 – ep.10 พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional ฟรี! 13 -

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Tech Talk Season 4 ep.8 – ep.10 พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional ฟรี!

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Tech Talk Season 4 ep.8 – ep.10

“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand

เวลา 12.00 – 14.30 น.

ep.8  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

ep.9  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

ep.10 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562


ณ ห้องออดิทอเรียม 1ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics