ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Biz Talk หัวข้อ BRANDING & ADAPTATION @คณะบริหารธุรกิจ SPU 13 -

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Biz Talk หัวข้อ BRANDING & ADAPTATION @คณะบริหารธุรกิจ SPU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายพิเศษ


Biz Talk หัวข้อ “BRANDING & ADAPTATION”

โดย คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd. เป็นวิทยากร

และดำเนินการราย โดย คุณกมลชนก พุคยาภรณ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.30 น.  ณ เธียเตอร์รูม ชั้น3 อาคาร 40 ปีศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

คลิก News&Activities

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dynamic-university # BizTalk