TK Young Writer 2019 13 -

TK Young Writer 2019 – WRITE ON


 อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมนักเขียนหน้าใหม่ ร่วมเปิดโลก เปิดมุมมองของการเขียนให้ทันโลก ทันสมัย โดยมีนักเขียนคนดัง อาทิ วีรพร นิติประภา, วิภว์ บูรพาเดชะ (happening), จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ (The Cloud), ศิวะภาค เจียรวนาลี (a day) และ Studio Dialogue ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวการเขียน รีบจัดส่งผลงานเขียนในหัวข้อ “นักเขียนคือใคร” ในรูปแบบใดก็ได้ ทั้งบทความ/เรื่องสั้น/บทกวี/สัมภาษณ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ cordia และเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มี.ค.นี้เท่านั้น ที่อีเมล์ [email protected] (รับผลงานถึง 23.59 น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 11 มี.ค.ทาง www.tkpark.or.th เยาวชนที่ผ่านคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2574300 ต่อ 307 หรือ [email protected]