ซอฟต์แวร์พาร์ค และเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดประกวดแอนิเมชัน เงินออมสร้างชาติ Season 4 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท 13 -

ซอฟต์แวร์พาร์ค และเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดประกวดแอนิเมชัน เงินออมสร้างชาติ Season 4 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดแอนิเมชันและ Short Video ในโครงการ Software – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 ภายใต้หัวข้อ “พ่อออมสอนลูก” ชิงโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล มูลค่ารวมถึง 275,000 บาท “มาร่วมปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการ………” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward