fbpx

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญชวนสัมผัสวิถีชาวลาวพวน ที่บ้านโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม หลังเข้าร่วมกิจกรรม “ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สร้างแลนด์มาร์คสะพานไม้ไผ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

No more articles