สนข.จัดทดสอบความสนใจของนักลงทุน 13 -

สนข.จัดทดสอบความสนใจของนักลงทุน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ (กลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานในการจัดสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี คณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลโครงการพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาและลงทุน โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชน นักลงทุน สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้